Egészségügyi szív ember monitor aránya, Vélemények


Ennek nem így kellene lennie, hisz az elmúlt évtizedekben új kezelési módszerek és technikák jelentek meg, és Magyarországon is komoly beruházások történtek a korszerű szívkatéteres kezelés széleskörű megteremtése érdekében. Kutatásunk az elmúlt években felmérte, hogy mit tudunk a szívinfarktusról, és mennyire korán tudjuk felismerni annak tüneteit.

Az eredmények rávilágítottak arra, hogy ma Magyarországon hosszú ideig várunk az orvosi segítségkéréssel, ami az életünkbe is kerülhet. Pedig világszintű orvostechnikai egészségügyi szív ember monitor aránya állnak rendelkezésre a szívinfarktus gyógyításában, de ha későn fordulunk orvoshoz, akkor jelentősen csökkennek a túlélési esélyeink.

A es évek közepe óta hazánkban felére csökkent a magas vérnyomás komplex terápiája szívinfarktus miatti halálozás, mégis a halálozási arányszámok alapján sereghajtók vagyunk az európai országok körében.

Különösen az infarktust követő egy éven belüli halálozás enyhén növekvő mértéke tapasztalható óta. Vagyis a korszerű beavatkozásoknak köszönhetően ugyan megmentik a betegek életét, de hosszú távon mégis rosszabbodhatnak a túlélési esélyeik. A szívinfarktus-halálozás javulása ellentmondásos helyzettel járt együtt nálunk: még mindig sokan betegszenek meg, közülük kevesebben halnak meg, de közöttük inkább a hosszú távú túlélési esélyek romlanak, ráadásul az országon belül számottevőek a területi különbségek.

Az ország keleti felében kevesebben részesültek szívkatéteres ellátásban a es évek közepén, ráadásul ebben az országrészben országosan is magas a betöltetlen háziorvosi szolgálatok száma 1.

Tartalomjegyzék

Míg az előbbi a rövidtávú, addig az utóbbi a hosszú távú túlélési esélyek rosszabbodását szív egészséggel kapcsolatos tudatosító tevékenységek, egyúttal utalnak az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés akadályaira. Mindkét országrészben egyenlő számban találhatók szívkatéteres központok, mégis akár hatszoros különbség is lehet a megyék között abban, hogy hány beteg részesül szívkatéteres ellátásban.

A es évek közepétől nagyszabású fejlesztések történtek a hazai kardiológiai ellátásban, aminek eredménye, hogy ma összesen 19 szívkatéteres központ működik az országban. Csak Budapesten öt ilyen központ van, ahol Pest és Nógrád megyét is ellátják. A fejlesztések alapján azt feltételeztük, hogy a járások túlnyomó többségében javult a szívinfarktus miatti halálozás.

egészségügyi szív ember monitor aránya

Ez részben bekövetkezett és között, mégis figyelemre méltó azoknak a járásoknak a száma és a földrajzi elhelyezkedése, ahol a fejlesztések egészségügyi szív ember monitor aránya az országos átlaghoz képest magasabb volt a halálozás, és ez később is így maradt 2.

Többségük nehezen megközelíthető helyeken, a szívkatéteres központoktól távol, sokszor határmenti területeken helyezkedik el. A várakozásoknak megfelelően jelentős javulás következett be a szívinfarktus halálozásokban a szívkatéteres központok szűkebb és tágabb környezetében.

Mindezek ellenére igen sok járásban a szívkatéteres fejlesztések ellenére romlottak a betegek életkilátásai, mert a vizsgált tíz éves időszak alatt az országos átlaghoz képest rosszabbodott a szívinfarktus miatti halálozási arányszám.

Mi az oka annak, hogy a szívkatéteres ellátáshoz való hozzáférés javítása mégsem egyenlő mértékben érintette a betegeket?

egészségügyi szív ember monitor aránya

A kérdés megválaszolására interjúkat készítettünk Békés megyében a kardiológiai ellátás fontos szereplőivel mentősökkel, orvosokkal, nővérekkel, dietetikusokkal, gyógytornászokkal stb. A megkérdezett egészségügyi szakemberek egybehangzó véleménye, hogy a betegek a szívinfarktus első tünetei után hosszú ideig várakoznak az orvosi segítségkéréssel, ezzel folyamatosan csökken a későbbi szívkatéteres beavatkozás hatékonysága, és így a túlélési esély is.

Az időfaktor a legfontosabb tényező!

Mi az EKG?

Elbagatellizálják a tüneteket! Az infarktus tüneteinek felismerése és az időben való orvoshoz fordulás esélyt jelenthet a túlélésre, főleg a kórházaktól távoli, periférikus, nehezen elérhető országrészekben.

A szívkatéteres kezelés eredményessége nagymértékben függ attól, hogy a panaszok megjelenése után mennyi idővel kerül sor a beavatkozásra. Ha a beteg sokáig késlekedik a mentőhívással, akkor akár órák is eltelhetnek, míg bekerül a megfelelő ellátóközpontba, és megtörténik a katéteres érmegnyitás. A hiányos egészségismeretekből fakadó hosszú késlekedési idő a betegek részéről is felmerült az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés akadályozó tényezőjeként: Nem tudtam, hogy infarktusom van.

egészségügyi szív ember monitor aránya

A szívinfarktust követően az életminőség visszaállítása, és végeredményben a hosszú távú túlélési esélyek függnek a rehabilitációtól, az orvosi utasítások betartásától, és az egészségmagatartástól. Számos olyan tényező van, amelyek egyidejűleg vannak hatással a beteg életére. Ezek egy része az egészségügyi ellátórendszer működési jellemzőivel vannak összefüggésben.

Orvosi értékelés II.

Például a beteg egyáltalán kapott-e rehabilitációs ellátást és ez időben mikor követte a szívkatéteres beavatkozást, vagy az egészségügyi alapellátás milyen módon tudja kiegészíteni a kardiológiai szakellátást a betegség hosszú távú ellátásában?

A befolyásoló tényezők másik része a beteg életkörülményeitől és egészségtudatosságától függ.

egészségügyi szív ember monitor aránya

Például egyáltalán igénybe tudta-e venni a rehabilitációt, mennyire tudatos a gyógyszerszedésben, sikerült-e számára a tartós életmódváltás, és a családtagjai hogyan tudják őt mindezekben segíteni? Az interjúk során felfigyeltünk arra, hogy a lakóhelytől is függ a kardiológiai rehabilitáció eredményessége. Az interjútapasztalatok hangsúlyozták az elérhetőség és a lakóhely szerepét az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés feltételeiben. A távoli területeken élők számára nehézséget jelent eljutni a rehabilitációs ellátásra és a rendszeres kardiológiai kontrollra.

Központi Statisztikai Hivatal

A betegek számára a lakóhelytől távoli egészségügyi szolgáltatások igénybevétele a hosszú utazási idő és a magas költségek miatt késlelteti a rehabilitáció igénybevételét, és csökkenti a hosszú távú gondozásban való részvételi hajlandóságot.

A periférikus területeken, kisfalvakban élők számára kevésbé biztosítottak helyben a megelőzés és gondozás feltételei, kevés az életmódváltást támogató helyi lehetőség.

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a rendszeres és részletes publikációk mellett még naprakészebb információkkal szolgáljunk hazánk társadalmi és gazdasági folyamatainak alakulásáról.

Ráadásul a városokban és a falvakban mások a szokások és a normák az egészséges életmóddal kapcsolatban, a betegek néha nehezen találnak támogató környezetre.

A háztartások jövedelmi helyzete sokszor szűkös hozzáférést jelent a tartós életmód-váltás lehetőségeihez, amely pedig hosszú távon ronthatja a túlélési esélyeket. Kutatási eredményeink alapján fontosnak tartjuk felhívni a döntéshozók figyelmét arra, hogy az infrastrukturális beruházások mellett időt és energiát kell fordítani a lakosság infarktussal kapcsolatos felvilágosítására.

Már az általános iskolától kezdve szükséges beépíteni a tananyagba a betegség tüneteinek megismerését, a segítségkérés megfelelő formáit és az újraélesztés helyes technikáját.

egészségügyi szív ember monitor aránya

Ha viszont bekövetkezik a baj, akkor törekedni kell arra, hogy a betegek legnagyobb része minél hamarabb megkapja a számára optimális rehabilitációt, sikeresen megtanuljon együtt élni a betegségével, és azt tudja karbantartani az egészséges életmód helyben is elérhető lehetőségein keresztül. Ehhez a betegedukáció fejlesztésére, a lakóhely-közeli egészségügyi szolgáltatások bővítésére és az egészségügyi alapellátás megerősítésére van szükség.

A kutatásról részletesebben itt lehet olvasni. A vendégszerzőink írásai a szerzők véleményét tükrözik, és azok nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio álláspontjával. Címlapkép: Getty Images.

Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Tovább a támogatáshoz Történelmi mélypontra esett a dohányzók aránya az Egyesült Államokban. A Gallup óta méri fel évente, hogy az amerikaiak hány százaléka cigarettázik, ezúttal a megkérdezettek mindössze 16 százaléka állította azt, hogy az elmúlt egy hétben rágyújtott.